ได้เวลาพัก หลังจากไม่ได้หยุดมานาน

มิถุนายน 24, 2012 at 1:53 am ใส่ความเห็น

วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555  โรงพยาบาลประกาศปิดบริการ เนื่องจาก
ไฟฟ้าดับเพราะงานช่างทำการย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปไว้ยังอาคารงานช่างชั่วคราว (โรงจอดรถ)

อาคารงานช่างหลังเก่า ขณะทำการรื้อ

ย้ายมา ไว้ ที่อาคารชั่วคราว  โรงจอดรถเดิม

แต่เหตุผล ในการที่ต้องทำการปิดศูนย์คอมฯ เนื่องจากเราไม่สามารถมีไฟไปสำรองที่ศูนย์ได้
เพราะบริษัทฯ ผู้รับเหมาได้ทำการลากไฟสำรองขึ้นไปให้ที่อาคารบริการ ชั้น 4 แต่ มีสายไฟหลัก
และเต้าเสียบให้แค่ 2 ช่อง ซึ่งทำให้เราไม่สามารถเอาสายของ เครื่องสำรองไฟไปใช้ได้ เพราะ
เราเชื่อมต่อกับ Breaker ทั้งหมด เป็นเมนใหญ่  แต่ไหนๆ แล้ว ก็ต้องหาทางช่วยเหลือตัวเอง
อันดับแรก หัวหน้าบอกว่า จะหาไป ขอยืมเครื่องสำรองไฟ UPS จากห้องผ่าตัด ที่มีกำลังไฟ
มากๆ มาใช้ก่อน แค่คิดก็เหนื่อยแล้ว ว่า ไหนต้องไปลากมาจากชั้น 2 และต้องรีบนำไปคืนอีก
เลยใช้แผน 2 ว่า ถ้าเราทำเครื่องแม่ข่ายสำรองอีก 1 เครื่อง และถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องหลัก
และนำไปตั้งไว้ที่ห้องบัตร จะได้ไหม ไหนๆ งานบริการอื่นๆ เช่น ผู้ป่วยใน ก็หยุดงานเป็น
ส่วนใหญ่  สำนักงานอื่นๆ ก็ปิด เน้น การบริการส่วนหน้า อย่างเดียว คือ ชั้น 1 เริ่มจาก ห้อง
ฉุกเฉิน ER  ห้องตรวจสอบสิทธิ (ประกันสังคม)  ห้องบัตร ห้องจ่ายยา และการเงินผู้ป่วยนอก
ถ้าเราสามารถทำระบบสำรองได้ เราจะปิดศูนย์คอมฯ ไปเลย เพราะต้องการให้อุปกรณ์พักบ้าง
และใน ช่วงเวลาที่ไฟมา จริง ก็ไม่อยากให้มีการ spark ของกระแสไฟ เพื่อป้องกันอุปกรณ์
เครือข่าย Switch Hub เสียหาย เพราะต้องการปิดอุปกรณ์ตามชั้นต่างๆ  จึงเริ่ม สำรวจ
ความเป็นไปได้ ดังนี้
#  วัน  อังคารที่  20  มิ.ย.  เริ่มสำรวจการเชื่อมต่อเครือข่าย Switch Hub
**  จากจุดห้องบัตรจะเชื่อมต่อไปที่ ห้องฉุกเฉิน และห้องตรวจสอบสิทธิ (ประกันสังคม)
โดยมีลิงค์ ไฟเบอร์ มาจาก OPD  อาคารบริการ 2 ชั้น 1 ซึ่งจุดนี้ไม่มีไฟสำรองไปเลี้ยง
จำเป็นต้องปิดสวิทซ์
** จากจุดห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก จะเชื่อมต่อไปที่ ห้องการเงินผู้ป่วยนอก โดยมีลิงค์ไฟเบอร์
มาจากห้อง ศูนย์จำหน่าย  อาคารบริการ 1  ชั้น  2  ซึ่งจุดนี้ไม่มีไฟสำรองไปเลี้ยง จำเป็นต้อง
ปิดสวิทซ์ เช่นกัน
โจทย์ คือ ต้องเชื่อมโยง ห้องบัตร กับห้องยา ให้ได้  ด้วยสาย  UTP  พบว่า ถ้าต้องเสียบสาย
ตรงจาก Switch ห้องบัตร ต้องใช้สายยาว  พอดีช่องบริการ 6 ของห้องบัตร อาจต้องปิดใช้
จึงร่นระยะสายได้ โดยแทนที่จะไปเสียบจาาก Switch แทน มาเป็นเสียบต่อจากกล่องแลน
ที่ผนังและรอดสายออกจากช่องออกไป ทำให้ประหยัดสายไปได้กว่า 10 เมตร

#  วัน  ศุกร์ที่  24  มิ.ย. 2555
เวลา  10.00  น.  บริษัทรับเหมามาดูบริเวณศูนย์คอมฯ กับหัวหน้างานช่าง บอกว่า จะมีสาย
ไฟเข้ามาให้ 1 เส้น พร้อมกับปลั๊กไฟ 2  ช่อง ถามว่า ช่วยต่อเข้ากับ Breaker
หลักให้ได้ไหม  คำตอบ คือ ไม่ได้ ต้องต่อเอง   ดังนั้นจึงแค่ให้ลากสายมา
สำรองไว้ แต่จะใช้หรือไม่ค่อยว่ากัน

เวลา  14.00 น.  ไปเดินสายแลน เพื่อเตรียมความพร้อมจะเชื่อมโยง ห้องบัตร กับ
ห้องจ่ายยา โดยเสียบปลายสายห้องยา ไว้ที่ Switch  ส่วนอีกปลาย
ห้องบัตร ยังไม่เสียบเข้ากล่องแลน

เวลา  14.10  น.   ทำการทดสอบการสำรองและถ่ายโอนข้อมูลในเครื่องสำรอง
ซึ่งจับเวลา ได้ว่าต้องใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลา  15.00  น.  ติดต่อหัวหน้า  OPD ตา ว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่า ก่อนเปิดบริการ
คลีนิคนอกเวลา16.30  จะขอปิด Server หลัก เพื่อทำการ สำรองข้อมูล ก่อนจะ
ถ่ายโอนไปเครื่องสำรอง ใช้เวลา  ประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลา  15.30 น.   OPD ตาติดต่อมา ว่า สามารถปิดระบบได้  แต่ ทางคอมพิวเตอร์
ประสานไปที่ OPD ทั่วไป ยังมีคนไข้รอพบแพทย์ อยู่อีกหลายคน และ ห้องบัตร
จะมีคนไข้มารอทำบัตร ตรวจนอกเวลา  และ ห้องจ่ายยาต้องมีคนไข้มารอรับยา
และ รอขำระเงินที่ ห้องการเงิน จึงต้องยกเลิกการสำรองข้อมูลในช่วงเวลานี้ออก
ไป จนกว่า OPD ตาจะปิดบริการ

เวลา  20.20  น.  เมื่อ OPD ตา ปิดบริการ จึงได้เริ่มทำการตามแผน สำรองข้อมูล
จากเครื่องหลัก มายังเครื่องสำรอง  ทำการเปลี่ยนหมายเลขไอพีเครื่องทั้งสอง

เวลา  21.20  น. เมื่อสำรองข้อมูลเสร็จ แล้ว จึงเตรียมย้ายเครื่องสำรองไปห้องบัตร


–  ปิด Switch Hub ที่ ศูนย์จำหน่าย  ชั้น 2 และ  ทางเดินหน้าห้อง OPD ชั้น 1
– เชื่อมต่อสายแลน จากกล่องที่ห้องบัตร และตรวจสอบการเชื่อมต่อ ผลปรากฏ
ว่า  จุดบริการด่านหน้าทั้งหมดเชื่อมต่อกัน
– ตั้งเครื่องสำรอง และเปิดใช้งาน ทดสอบการเข้าใช้ระบบ ผลปรากฏว่าใช้งานได้
ตามปกติ  เดินสำรวจจากห้อง ฉุกเฉิน , ประกันสังคม , ห้องบัตร , ห้องจ่ายยาและ
การเงิน
–  พบปัญหาว่า ประกันสังคม ไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อตรวจสอบสิทธิได้
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่า ให้โทรสอบถามจากทางศูนย์ ปกส ได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่
บอกว่า บางครั้งต้องใช้เอกสารประกอบจำเป็นต้องเข้าที่หน้าเว็บของ ปกส ด้วย
แก้ปัญหาโดย : ทำจุดเชื่อมต่อสัญญาณไร้สาย เชื่อมต่อกับ จุดบริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตฟรีของ บริษัท ทีโอที  สมัครยูสเซอร์และทดสอบการใช้งาน

เวลา  22.00 น.  เดินปิด Switch Hub  เริ่มจาก อาคารบริการ ชั้น 3  ข้างห้อง ICU
และ Switch Hub ข้างห้อง IC
– ปิด Switch Hub  ที่่ ห้อง Lab  อาคารบริการ ชั้น 1
– ปิด เครื่องแม่ข่าย ระบบ HosXP เครื่องหลัก , ปิดเครื่องแม่ข่าย ระบบ Proxy
ปิด เครื่องแม่ข่าย ระบบ Magic , ปิด เครื่องแม่ข่าย ระบบ PIS , ปิด เครื่องแม่ข่าย
ระบบ LogFile


วันเสาร์ที่  23  มิ.ย. 2555
เวลา   07.00  น.  บริษัทผู้รับเหมา ลากสายไฟเข้ามาให้ในห้อง Server

เวลา  07.10 น.  เริ่มปิดอุปกรณ์เครือข่ายที่ตู้เครือข่ายทั้งหมด

เวลา 07.30 น.  สายอาคารบริการ ชั้น 1 ดับ ตรวจสอบกับงานช่างแจ้งว่า
เป็นการทดสอบว่า จุดที่สำรองไฟ สามารถใช้ไฟได้จริงหรือไม่

เวลา  08.00 น.  ไฟเริ่มดับจาก  อาคารบริการ 1  อาคารบริการ 2 และ
อาคารบริการ 3 ตามลำดับ  เดินสำรวจจุดบริการพบว่า เครื่องสำรองยัง
ใช้งานได้ตามปกติ  ไม่มีปัญหาใดๆ

เวลา  09.30  น.  ปิดศูนย์คอมพิวเตอร์

วันอาทิตย์ที่  24  มิถุนายน 2555

เวลา  09.30  น.  เข้ามาดูความเรียบร้อย ตามหน่วยงาน ห้องบัตร ประกันสังคม  ห้องยา
เจอกับอ้วน มา อยู่ที่ห้องบัตรแต่เช้า  และเดินไปดูที่อาคารงานช่าง ด้านหลัง รพ. สอบถาม
ว่า จะเสร็จทันเวลาในช่วง  17.30  หรือไม่ คำตอบ คงเวลาประมาณนั้น

เวลา  15.36 น. โทรถามอ้วน ว่าไฟมาหรือยัง  อ้วนบอกว่า งานช่าง เดินมาบอกว่าอีกประมาณ
ครึ่งชั่วโมง จะเริ่มจ่ายไฟ  จึงรีบเข้ามารอที่ โรงพยาบาล

เวลา  16.30 น.  งานช่างเริ่ม จ่ายไฟมาที่ลิฟท์ด้านหลัง

เวลา  17.00 น.  มานั่งรอ ที่หน้า ตึก พจ2  กับพี่ยาม อีก 1 คน   ช่วงนี้ ห้องยังมืดอยู่


เวลา  17.10 น.  พี่ยามสะกิด ชี้ไปที่ไฟกลมตรงบันได  ไฟสว่างขึ้น  จึงรีบเข้ามาดูที่ห้องพักแพทย์
ดีใจมั่กๆ  ไฟมาแล้ว  สว่างโล่ เลย   จึงรีบเข้าห้องไปเปิดแอร์ อันดับแรก และ รีบทำการ
เปิดเครื่องสำรองไฟ เสียบทุกปลั๊ก รีบเปิด Switch Hub อุปกรณ์เครือข่ายในตู้ และเปิด
เครื่องแม่ข่าย Hosxp  , เครื่องแม่ข่าย Magic  และเปิดระบบ อินเตอร์เน็ต

เวลา 17.51 น.  เริ่มทำการ ถ่ายโอนข้อมูล  จากเครื่องสำรอง มา ยังเครื่อง หลักที่ห้องคอมพิวเตอร์ โดย เทพ HosXP

ช่วงที่รอ เดินไปเปิดอุปกรณ์ Switch Hub ตามตู้แขวน  ตามอาคาร ชั้นต่างๆ  ที่ได้ไปปิดไว้เมื่อ
วันเสาร์  อันนี้ต้อง แบกบันไดไปด้วย ไปไหนไปกัน

เวลา 19.56 น.  เสร็จการถ่ายโอนข้อมูล  ตามเวลาจริง เพราะต้องการเก็บเป็นมาตรฐาน
อ้างอิง  (สังเกตว่า ครั้งนี้ใช้เวลา นานมาก กว่าตอนแรก  อ้วนบอกว่า อาจเป็นเพราะการ
ถ่ายโอนครั้งนี้ มี Log file ของทุกตารางข้อมูล เพิ่มเข้าไปด้วย แต่เมื่อตอนถ่ายโอน
ระบบสำรอง นั้น อ้วนไม่ได้ เพิ่มเข้าไป)

เวลา  20.30 น.  จึงเริ่มใช้ระบบเครือข่ายได้ตามปกติ  และแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ

Advertisements

Entry filed under: ประสบการณ์ประจำวัน, ปัญหาเครือข่าย.

ปุ่มฟังก์ชั้น Fn ใช้งานไม่ได้ ลบ User Account ใน Windows

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


มิถุนายน 2012
พฤ อา
« มี.ค.   ก.ค. »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

คลังเก็บ


%d bloggers like this: