ประสบการณ์ติดตั้ง Web Server

มกราคม 11, 2009 at 2:34 am

ขั้นตอนการทำ Web Server

1. นำเครื่อง PC  มาติดตั้ง Linux  โดยใช้ Distribute  ชื่อ Cent OS 5.1  
(ได้มาตอนไปฝึกอบรม) 
การติดตั้งอ้างอิงจากเวป
 
http://www.linuxlane.com/Fedora-Core-6-Server-Installation-Guide

 

2. ติดตั้ง Apache เพื่อทำ Web Server
ตรวจสอบว่าโปรแกรม http ได้ติดตั้งแล้วหรือยัง
เปิดหน้าจอ เทอร์มินอล
พิมพ์ rpm -q httpd หรอื rpm -qa | grep httpd
การเปิด/ปิดการให้บริการโปรแกรม httpd
httpd มีตัวให้บริการ (Service) ช่อื httpd เก็บไว้ใน /etc/init.d หรือ /etc/rc.d/init.d
Start คือ เปิดการให้บริการ Stop คือ ปิดการให้บริการ Restart คือ ปิดแล้วเปิดการให้บริการ

การแก้ไขปรับแต่ง ไฟล์ httpd.conf

httpd.conf เป็น เท็กซ์ไฟล์สามารถแก้ไขด้วยโปรแกรม  โปรแกรม pico

เปิดไฟล์ /etc/httpd/conf/httpd.conf

กำหนดพื้นที่เก็บเว็บไซต์

ไปที่บรรทัด (Ctrl+I) 265

DocumentRoot “/var/www/html” แสดงว่าพื้นที่นี้ เีป็นพื้นที่เีก็บเว็บเพจทั้งหมดของเว็บไซต์
กำหนดให้แสดงภาษาไทยบนเว็บเบราเซอร์
ไปที่บรรทัด
(Ctrl+I) 730
แก้ AddDefaultCharset UTF-8
เป็น AddDefaultCharSet TIS-620
ถ้าไม่แก้ไข การแสดงเว็บเพจที่มีภาษาไทย เบราเซอร์จะแสดงภาษาไทย

กำหนดชื่อ โดเมนหรือ หมายเลขไอพี ของเครื่องที่ทำหน้าที่เป็น Web Server

ไปที่บรรทัด (Ctrl+I) 249

แก้ #ServerName new.host.name:80

เป็น ServerName localhost:80  หรือ www.metta.go.th
สั่งเปิดการให้บริการใหม่ของโปรแกรม httpd ด้วยคำาสั่ง service httpd restart

 

3. ติดตั้งตัวแปลภาษา PHP
ตรวจสอบว่าโปรแกรม PHP ได้ติดตั้งแล้วหรือยัง

เปิดหน้าจอ เทอร์มินอล

พิมพ์ rpm -q php หรอื rpm -qa | grep php

PHP จะจัดการฐานข้อมูลได้ต้องมีโปรแกรมเสริมที่เรียกว่าโมดูลส่วนขยาย
(ExtensionModules) โดย
มีรูปแบบ php-xxx โดย xxx  คือชื่อ โมดูล เช่น php-ldap
เป็น โมดูลจัดการฐานข้อมูล ldap

ก่อนจะติดตั้งเวอร์ชันนี้ต้องลบเวอร์ชันเก่า  รวมทั้งโมดูลส่วนขยายต่างๆ ออกก่อน ดังนี้

เปิดหน้าจอ เทอร์มินอล

พิมพ์ rpm -e php-ldap

พิมพ์ rpm -e php-pear –nodeps

พิมพ์ rpm -e php

 

 

ติดตั้งเวอร์ชันเวอร์ชัน 5.0.3 รวมทั้งโมดูลต่างๆ ดังนี้

พิมพ์ rpm -ivh php-5.0.3-2.fc3.i386.rpm –nodeps

พิมพ์ rpm -ivh php-pear-5.0.3-2.fc3.i386.rpm

พิมพ์ rpm -ivh php-devel-5.0.3-2.fc3.i386.rpm

พิมพ์ rpm -ivh php-gd-5.0.3-2.fc3.i386.rpm

พิมพ์ rpm -ivh php-imap-5.0.3-2.fc3.i386.rpm –nodeps

พิมพ์ rpm -ivh php-ldap-5.0.3-2.fc3.i386.rpm

พิมพ์ rpm -ivh php-mbstring-5.0.3-2.fc3.i386.rpm

พิมพ์ rpm -ivh php-mysql-5.0.3-2.fc3.i386.rpm –nodeps

ถ้าไม่ติดตั้งโมดูลนี้ PHP ไม่สามารถจัดการฐานข้อมูล MySQL

พิมพ์ rpm -ivh php-ncurses-5.0.3-2.fc3.i386.rpm

พิมพ์ rpm -ivh php-odbc-5.0.3-2.fc3.i386.rpm –nodeps

พิมพ์ rpm -ivh php-pgsql-5.0.3-2.fc3.i386.rpm –nodeps

 

หลังจากติดตั้ง PHP เวอร์ชันเวอร์ชัน 5.0.3 รวมทั้งโมดูลต่างๆ เสร็จเรียบร้อย ต้องสั่งปิดแล้วเปิดการให้

บริการ (Restart Service ชื่อ httpd) ของโปรแกรม httpd

ทดสอบการใช้งานโปรแกรม PHP

• สร้างไฟล์ จาก Text Editor ชื่อ  phpinfo.php เก็บไว้ที่ /var/www/html
ตัวอย่างไฟล์  phpinfo.php

<?php

phpinfo();

?>

เปิดโปรแกรม  Web Browser

ที่ url พิมพ์ http://localhost/phpinfo.php

 

4. ติดตั้งฐานข้อมูล MySql  (มีมาในแผ่น)  ตอนติดตั้ง ตรวจสอบค่าจาก phpinfo แล้ว ไม่มีค่าของ Mysql ปรากฏ จึงทำการ ติดตั้งส่วนประกอบเพิ่มเติม  แต่ไม่สำเร็จ (อ้างอิงจาก คู่มือติดตั้งของพี่นิวัฒน์ จากการไปอบรมที่กรม  ใช้  Linux TLE 7.0) จึงต้องถอนการติดตั้ง Mysql ออกทั้งหมดก่อน และติดตั้งใหม่ ด้วยเป็น GUI จึงทำให้การติดตั้งง่ายกว่าแต่ก่อนมาก  แต่ก็ยังติดขัดอีก ติดไม่สำเร็จอีก 1 ตัว ดูจากอ้างอิงต้องติดตั้งจาก command  จึงลองติดตั้งดู ผลปรากฏว่าผ่าน

*********************************************************
ก่อนการติดตั้ง MySQL

ถ้าไม่ปรากฎหน้า ให้ตรวจสอบ

1. มีการติดตั้ง httpd หรือ ไม่

2. มีการติดตั้ง PHP หรือ ไม่

3. มีการติดตั้ง php-mysql หรือ ไม่ php-mysql ต้องเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกับ PHP

4. มีการติดตั้ง MySQL หรือ ไม่

5. ถ้ามีการแก้ไขไฟล์ปรับแต่งของ httpd, PHP, MySQL ต้องปิดแล้วเปิดตัวให้บริการ (Restart)

httpd ทุกครั้งด้วยคำาสั่ง service httpd restart

 

5. ติดตั้ง phpMyAdmin  ซึ่งไปดาวน์โหลดมาจากเวป  และทำการกระจายออก  และไปใส่ไว้ที่ web root แล้วลอกเรียกดู ผลคือเจอปัญหา

 phpadm1

  จึงลอง search ดูจาก google    ได้วิธีแก้ คือ  ใส่ข้อความ ‘holla’ ไว้

Problem solution you can find here:
http://archives.neohapsis.com/archives/mysql/2004-q3/1071.html
Here in config.inc.php just modify the following configuration:

</IMG >
 

 


/*
 * This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
 * cookie
 */

$cfg[‘blowfish_secret’] = ”; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */


as


/*
 * This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
 * cookie
 */

$cfg[‘blowfish_secret’] = ‘holla’; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */


Review the phpmyadmin again, then it works.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: ระบบ Server.

Office XP: ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการป้อนข้อมูลภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยใช้ปุ่ม ~ ได้บน Windows 9x หลังจากติดตั้ง Office XP บันทึกการติดตั้ง MySQL 5.0 บน Ubuntu 5.10


มกราคม 2009
พฤ อา
    ก.พ. »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

คลังเก็บ


%d bloggers like this: